Beartas Príobháideachais

Tá do phríobháideacht tábhachtach dúinn. Is é beartas an Ollaimh Seema meas a bheith agat ar do phríobháideacht maidir le haon fhaisnéis a d’fhéadfaimis a bhailiú uait ar fud ár suíomh Gréasáin, http://profseema.com, agus suíomhanna eile atá againn agus a oibrímid.

Ní iarraimid ach faisnéis phearsanta nuair a theastaíonn uainn go fírinneach seirbhís a sholáthar duit. Bailímid é ar mhodh cóir agus dleathach, le do chuid eolais agus toiliú. Cuirimid in iúl duit freisin cén fáth go bhfuilimid á bhailiú agus conas a úsáidfear é.

Ní choinnímid faisnéis a bhailítear ach chomh fada agus is gá chun an tseirbhís iarrtha a sholáthar duit. Cad iad na sonraí a stóráilimid, déanfaimid iad a chosaint laistigh de mhodhanna atá inghlactha go tráchtála chun caillteanas agus goid a chosc, chomh maith le rochtain, nochtadh, cóipeáil, úsáid nó modhnú neamhúdaraithe.

Ní roinnimid aon fhaisnéis a shainaithníonn go pearsanta go poiblí ná le tríú páirtithe, ach amháin nuair a cheanglaítear sin de réir dlí.

Is féidir go nascfaidh ár suíomh gréasáin le láithreáin sheachtracha nach bhfuil á n-oibriú againn. Bíodh a fhios agat nach bhfuil aon smacht againn ar ábhar agus ar chleachtais na láithreán seo, agus ní féidir linn glacadh le freagracht ná le dliteanas as a bpolasaithe príobháideachais faoi seach.

Tá cead agat ár n-iarratas ar do chuid faisnéise pearsanta a dhiúltú, leis an tuiscint nach féidir linn cuid de do chuid seirbhísí inmhianaithe a sholáthar duit.

Breathnófar ar an úsáid leanúnach a bhainimid as ár suíomh gréasáin mar ghlacadh lenár gcleachtais maidir le príobháideachas agus faisnéis phearsanta. Má tá aon cheist agat faoi conas a dhéileálaimid le sonraí úsáideora agus faisnéis phearsanta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn.

Beidh an beartas seo i bhfeidhm ón 14 Eanáir 2020.