Règleman sou enfòmasyon prive

Konfidansyalite ou enpòtan pou nou. Li se politik professeur Seema a respekte vi prive ou konsènan nenpòt enfòmasyon nou ka kolekte nan men ou atravè sit entènèt nou an, http://profseema.com, ak lòt sit nou posede ak opere.

Nou sèlman mande pou enfòmasyon pèsonèl lè nou vrèman bezwen li bay yon sèvis pou ou. Nou kolekte li pa vle di ki jis ak legal, ak konesans ou ak konsantman ou. Nou menm tou nou fè w konnen poukisa nou ap kolekte li ak ki jan li pral itilize yo.

Nou sèlman kenbe enfòmasyon yo kolekte pou toutotan sa nesesè bay ou ak sèvis ou mande yo. Kisa done nou sere, nou pral pwoteje nan mwayen komèsyalman akseptab pou anpeche pèt ak vòl, osi byen ke aksè san otorizasyon, divilgasyon, kopye, itilize oswa modifikasyon.

Nou pa pataje nenpòt ki enfòmasyon ki idantifye pèsonèlman piblikman oswa avèk twazyèm-pati yo, eksepte lè lalwa egzije sa.

Sit entènèt nou an ka lye ak sit ekstèn ki pa opere nou. Tanpri konnen byen ke nou pa gen okenn kontwòl sou kontni an ak pratik nan sit sa yo, epi yo pa ka aksepte responsablite oswa responsablite pou respektif politik vi prive yo.

Ou lib pou refize demann nou pou enfòmasyon pèsonèl ou, ak konpreyansyon ke nou ka pa kapab ofri ou kèk sèvis ou vle.

Kontinye itilize ou nan sit entènèt nou an ap konsidere kòm akseptasyon nan pratik nou an alantou enfòmasyon prive ak enfòmasyon pèsonèl. Si ou gen nenpòt kesyon sou ki jan nou okipe done itilizatè ak enfòmasyon pèsonèl, santi yo lib yo kontakte nou.

Politik sa a efikas kòm 14 janvye 2020.